GPKW_LOGO_resize.png
logo_v2_resize
328722618_1174622386521621_7650730136370851876_n
Shadow

Eventer på speedballbanen

Eventer på skogsbanen

Paintballskole

Vi planlegger paintballskole i løpet av 2024.
Mer info kommer!

We are planning paintball schools during 2024.
More info to come!

Ungdommens Dag

Ungdommens dag blir arrangert på fredager.
Mer info kommer!

Youth Day is held on Fridays.
More info to come!

Åpne Dager

Som vanlig har vi åpne dager på søndagene.
informasjon på vår facebook side.

As usual, we have open days on Sundays.
information on our Facebook page.

Medlemskap GPK

300

Stemmerett ved årsmøte, men må betale baneleie og ball osv til ordinær pris

Aktivt medlemskap

1750

Stemmerett ved årsmøte, binder seg til å møte opp på 2 dugnader og får aktiv medlemskapspris på ball og trenger ikke å betale baneleie

Støttemedlem

100